Malada Secret : ทำไมบ้านมาลาดา ถึงเย็นตลอดวัน

บ้านมาลาดาเย็นสบายด้วยระบบ Airflow นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างกลไกการถ่ายเทอากาศ มุ่งเน้นความอยู่สบาย และคุณภาพที่ดีภายในบ้าน โดยช่วยในเรื่อง

  • การถ่ายเทความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคาได้ 7-10 รอบต่อชั่วโมง ทำให้อากาศไม่ร้อน ไม่อบอ้าว
  • การทำให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศเย็นเร็วขึ้น ทำให้ช่วยประหยัดไฟฟ้า และช่วยในเรื่องการลดค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้เรายังใส่ใจออกแบบบ้านให้มี Double Space Double Ventilation ที่ช่วยในเรื่องการหมุนเวียนอากาศภายในบ้านให้ดีขึ้น มีทางเข้า-ออกของลมจากภายนอกบ้าน สู่ภายในบ้าน ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดพลังงานในการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อีกด้วย

 

 

บ้านมาลาดาเติมเต็มทุกมิติชีวิต ให้คุณสุขใจมากกว่าคำว่า “บ้าน”