Malada Member : บุญถาวร เซรามิคเชียงใหม่

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ MALADA MEMBER CARD

  • รับส่วนลด ทันที 5% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
  • ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน
  • เป็นส่วนลดเฉพาะสาขาเชียงใหม่เท่านั้น

ลูกค้าจะต้องแสดงบัตร Malada member card พร้อมกับ Boonthavornfamily

(สมัครที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์บุญถาวรเชียงใหม่กับพนักงานก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้ง)