Malada Member : บริษัท นิยมพาณิช จำกัด

  • เมื่อเข้าศูนย์บริการ รับส่วนลดค่าแรง 15%
  • ซื้อสินค้า มีส่วนลดพิเศษ เมื่อสอบถามกับพนักงานและแสดงบัตร Malada Member