ภาพบรรยากาศการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 พนักงานบริษัท มาลาดา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รดน้ำ ดำหัว ( พี่เสอ )
หรือ คุณ ศรีมาลา พรรณเชษฐ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาลาดา ในเทศการปีใหม่เมือง

แชร์บทความ