ภาพบรรยากาศความอบอุ่นของงาน GRAND OPENING MALADA ในปีที่ผ่านมา

ของโครงการ  Malada Maz ( มาลาดา เมซ ) และ Malada Malerim ( มาลาดา แม่ริม ) ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า