ต้อนรับคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยียมชมบ้านตัวอย่างที่โครงการมาลาดาแม่ริม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดย คุณศรีมาลา พรรณเชษฐ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาลาดา จำกัด นำทีมเป็นผู้ให้ความรู้ด้วยตัวเอง

แชร์บทความ